תמונות

יעקב הלל. &"השופט התנצל בפנינו&" (דרור עינב)