תמונות

יבואה עושה את דרכו לתוך האצטדיון (רועי גלדסטון)