תמונות

וידאל. קיבל צהוב על הדברים שאמר (gettyimages)