תמונות

לירן שטראובר בבית החולים: &" (ליאור טימור)