תמונות

מחפש תואר שלישי עבור הצהובים. טבק (דני מרון)