תמונות

מי תניף את הצלחת הפעם? (אלן שיבר) צפו בשידור מערב הגאלה