תמונות

לדאנקן יהיה יתרון ביתיות על קובי (gettyimages)