תמונות

מבט מתוך הבית החוצה - הלל אדריכלות4 צילום: גלית דויטש דביר