תמונות

רם ושרון בלוך אמו המאמצת של רם צילום: שלום רופאייזן