תמונות

קלינגר. גם העצבים שלו לא העירו את הקבוצה שלו (אלן שיבר)