תמונות

סבע דחק לרשת ממסירה של צ'ראן ורץ לחגוג ראשון