תמונות

בתי כנסת יפים, ,שרטוט פנים בית הכנסת החדש של ברלין ,ג פורסם בשנת צילום: ויקיפדיה