תמונות

גימגם מול הקהל המקומי. מאייבסקי (gettyimages)