תמונות

"לקום וללכת? מה זה היה נותן?". ורמוט, מעבר כאוב