תמונות

משלוח נשק מסוריה לאירן נתפס באיטליה צילום: משטרת רג'יו קלבריה, איטליה