תמונות

הביתה של גילת, ג, כלי כתיבה צילום: הגר דופלט