תמונות

בן דיין מקבל טיפול של מלכים, הערב (רועי גלדסטון)