תמונות

אלדד אקוניס, יושב ראש בני השרון צילום: עודד קרני