תמונות

נותרה לו עוד מטרה אחת: אליפות. בלאט (צילום: אלן שיבר)