תמונות

מרכיבים קואליציה, הקרב על התיקים, בנימין נתניהו, י צילום: חדשות 2