תמונות

רויס ובואטנג. הקשר מדורטמונד עם דקות ראשונות ושער ראשון (gettyimag