תמונות

ברדה ודודו ביטון. גם החלוצים מרוצים (עמית מצפה)