תמונות

אבירם ברוכיאן. עדיין לא החלים לגמרי מהפציעה (גיא בן זיו)