תמונות

המקום האחרון בטח לא באשמתו. 7 שערים העונה לסליחי