תמונות

דירות סטודנטים, חדר שינה מיטה מיכל חכמון, צילום מיכל חכמוןשידה זכו צילום: מיכל חכמון