תמונות

הופקו הלקחים. אירוע כזה לא יחזור? (אלן שיבר)