תמונות

אברה מול סווארס. "מילת המפתח - 'כבוד' (gettyimages)