תמונות

"יש לנו את הסגל הטוב בעולם". אנצ'לוטי (GETTYIMAGES)