תמונות

חכו, שיאים נוספים בדרך. פדרר (gettyimages)