תמונות

ראדי. השאיר רושם טוב על אנשי ב"ש (מור שאולי)