תמונות

פרויקט גמר, שירלי ינאי, לפני צילום: הגר דופלט