תמונות

זה רוני שכולם זוכרים. הצגה של איש אחד (gettyimages)