תמונות

ניצחון קטן, משמעות גדולה. שחקני מכבי (אלן שיבר)