תמונות

ועדיין, הוא הגדול מכולם. פדרר (gettyimages)