תמונות

בדרך לישראל. סגאן עם ניבאלי, אלוף הטור (gettyimages)