תמונות

www.loughrigg.orgרכבת, אור ירוק צילום: www.loughrigg.org