תמונות

אייל גולן ושרון גל אוגוסט 16 צילום: שלומי בן אמרון ופול סגל