תמונות

מרוצה בקישור ההתקפי. רועי גורדנה (צפריר אביוב)