תמונות

ליאני שולף את הכרטיס הצהוב. שישה צהובים שלף השופט במחצית הראשונה (