תמונות

וכל העיר הוכנסה לכוננות. לפחות הגג תוקן (gettyimages)