תמונות

בניון. לא זומן, אך כיבד בנוכחותו (אלן שיבר)