תמונות

אמיר אפרת ויריב טפר מגיעים לחקירה (איתי ישראל)