תמונות

הנה הוא מחייך. אלישע לוי (צילום: אלן שיבר)