תמונות

שחקני מכבי אומרים תודה לצהובים שהגיעו (אור שפונדר)