תמונות

חזק בבריכה, חלש מתפיסת מעריצות. לוכטה (gettyimages)