תמונות

מעין אמיד ב"סלאם הגדול" - גמר הפואטרי סלאם (דצמבר 2015)