תמונות

לוגסי. יאריך חוזה, אבל יקבל צ'אנס במקום אחר