תמונות

אין לו סיבות להיות מבואס. קלינסמן (GETTYIMAGES)