תמונות

רוז, איש לא יודע איך הוא יחזור (gettyimages)