תמונות

קארן מלמד כהן - סיפור לידה2 צילום: תומר ושחר צלמים